FYSISK TEKNISK KLASSE 3 C
     
Home Page

Photo Page

Favorite Links

Custom Page

About Page

Photo2 Page

Photo4 Page

Photo5 Page

 
KLASSE 3 C

Arnfinn Adolfsen
Ole Johan Altermark
Harry Bjerkli
Arne Dalmo
Trond Furuly
Finn Hammer
Alf Henriksen
Helge Hæg
Jens Johansen
Ole Kristian Jæger
Inge Falch Larsen
Trygve Larsen
Fredrik Lervik
Per Losvik
Roger Lysfjord
Morten Dragland
Edgar Petersen
Lorentz Risan
Hans Egil Ro
Svein Olaf Seterdal
Oddmar Sletten
Roger Swan
Steinar Øvermo

BILDETEKST TIL KLASSE 2 C 1959 - 1960
BAKERSTE REKKE FRA VENSTRE:
Ronald Fagernes, Ole Johan Altermark,Odd Haukland,Harry Bjerkli og Inge Falch Larsen.

NESTE REKKE FRA VENSTRE:
Anne Mari Øines, Randi Johannessen, Randi Thomasli, Marit Leermo, Anne-Elise Andreassen, Liv Marit Setsaa og Synnøve Forsmo.

ANDRE REKKE FRA VENSTRE:
Julia Svendsen, Sissel Bech, Inger Helene Grønvoll, Ragnfrid Selnes og Petra Elise Stormo.

FØRSTE REKKE FRA VENSTRE:
Arnfinn Adolfsen, Johnny Storheil, Svein Olaf Seterdal, Per Bredal og Finn Ivar GrønvollRana Historielag,
Klikk her